Allt extra arbete som tillkommer vid fel upptäckta i samband med servicearbeten debiteras utöver servicekostnaden. Bestäm gärna en gräns för vilket belopp vi får reparera uppkomna fel utan att kontakta er vid inlämnande av ert fordon, och om det är något specifikt ni vill att vi ska kika extra på som ni misstänker är fel så påpeka det vid bokning av arbetet.

Chassiservice husvagn: 1 365 kr

När vi gör en chassiservice på din husvagn utför vi service, kontroll och justering av bromsar. Vi kontrollerar även trafikbelysning, kulhandske och stödben. Under en chassiservice kontrollerar vi även däckens skick, fyller på luft och smörjer.

Bodelsservice: 1 595 kr

En bodelsservice innebär att vi gör en provkörning av ditt värmesystem, kontrollerar vattensystemet och glykolnivån. Under en bodelsservice gör vi även en batterikontroll, kontroll av lås och fönsterfunktioner samt kontroll av invändig belysning.